Naar de inhoud Naar de footer Tickets
Huisreglement

Huisreglement

De organisatie van de Lentetuin Breezand krijgt regelmatig de vraag of huisdieren op het evenementencomplex zijn toegestaan. Dit is helaas niet het geval. Daarnaast geldt een rookbeleid en zijn diverse andere huisregels van toepassing om het evenement – en met name de feestavonden – in goede orde te laten verlopen. Wij vragen hiervoor uw begrip en wij vertrouwen op uw medewerking. Het complete huisreglement:

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan op de Lentetuin Breezand.
 2. Roken in het evenementencomplex is verboden en alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes op de Voorjaarsbeurs Expo.
 3. Het bezitten, het gebruiken en het verhandelen van verdovende (pep)middelen is ten strengste verboden, zowel op de bolbloemenshow, Expo-tent, tijdens de feestavonden als in de directe omgeving. Beveiligingsmedewerkers kunnen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u mee te werken of wordt u betrapt op het gebruik van drugs dan volgt onmiddellijke verwijdering. Bij overtreding wordt de politie ingelicht.
 4. Bij de entree wordt u tevens gecontroleerd op het bezit van slag- en steekwapens en andere ontoelaatbare voorwerpen. Bij het aantreffen dient u hiervan vrijwillig afstand te doen.
 5. Urineren buiten bij en om de Lentetuin Breezand is ten strengste verboden.
 6. U dient altijd de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen.
 7. Agressiviteit of ongepast gedrag naar het personeel volgt ontzegging van het etablissement en aangifte bij de politie.
 8. Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging van schade aan personen of eigendommen van personen in welke vorm dan ook.
 9. Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van voorwerpen en kleding.
 10. Het is niet toegestaan om nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 11. Het is verboden eigen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten naar binnen mee te nemen. Tevens is het verboden om eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw. Hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en / of vervangingskosten.
 12. Als u zich op het ZAP-terrein bevindt, is het huisreglement automatisch op u van toepassing.
 13. Op verzoek dient men een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
 14. Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcohol en tabak verkocht. Op overtreding van deze regel (d.w.z. het nuttigen of bestellen) staat een ontzegging tot de Lentetuin Breezand van een half jaar. Eventuele boetes zullen op de overtreder verhaald worden
 15. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij onze infostand melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.
 16. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 17. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang te ontzeggen.
 18. Verboden voor onbevoegden volgens art. 461 van het wetboek van strafrecht.
 19. Bij diefstal e/o vernieling wordt de politie ingeschakeld.
 20. Op vrijdag- en zaterdagavond krijgen personen onder de 18 jaar geen toegang tot de feestavonden.